Voor vrijwilligers

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft.  Maar ook  ook als jouw groep zich  op structurele basis voor een ander in Groningen  wil inzetten kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door  op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Groningse samenleving.  En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Werkgroep Ten Boer

In december 2014 is de werkgroep Ten Boer opgericht. Het doel is om in de gemeente Ten Boer een beweging op gang te brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

De werkgroep bestaat uit Henk Kremer (voorzitter) en Allian Mulder.

In 2015 heeft Present 4 projecten uitgevoerd in de gemeente Ten Boer.
In 2016 is een TijdCollecte gehouden i.s.m. de Gereformeerde kerk vrijgemaakt van Ten Boer. Daardoor staan nu 12 projecten op de planning, en nog eens 3 projecten in 2017. De projecten van Present in Ten Boer worden mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds | voor sociale initiatieven.

Informatie op onze website http://stichtingpresent.nl/groningen/tenboer/

[custom-facebook-feed id=presentgroningen num=3 height=500px]