De zelfstandige seniorenvereniging voor de gemeenten Loppersm en Ten Boer is opgericht  als gevolg van de grote onvrede en onrust binnen de ouderenbond ANBO. Om de ANBO leden niet in de steek te laten en zorg te kunnen dragen voor voortzetting van de belangenbehartiging, voorkoming van vereenzaming en voortzetting van sociaal-maatschappelijke activiteiten, heeft  Dirk Kuipers het initiatief genomen tot het oprichten van een nieuwe en zelfstandige Senioren Vereniging met de naam De Ommelanden.

Met algemene stemmen werd door de aanwezigen een bestuur benoemd en toestemming gegeven aan het uit de heren D.J. Kuipers (voorzitter), H. Bolwijn (penningmeester) en K.Woltermann (secretaris) binnenkort de nieuwe, onafhankelijke en zelfstandige vereniging officieel in het leven te roepen door de oprichtingsakte te doen passeren bij het Notariaat Ten Boer Delfzijl.

Het bestuur wil graag alle senioren in de gemeenten Ten Boer en Loppersum welkom heten bij s.v. de Ommelanden. Men kan zich telefonisch aanmelden bij : Dirk Kuipers: 050 ­ 3022476 of djkuipershennie@home.nl.

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Unsupported get request. Object with ID 'num=3' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api Type: GraphMethodException