Right to Challenge

Right to Challenge biedt de mogelijkheid aan bewoners en buurt om zorg- en ondersteuningstaken over te nemen wanneer zij denken het zelf anders, goedkoper en/of beter te kunnen organiseren dan de gemeente. Heeft u een idee? Laat het ons weten via het inschrijfformulier op deze site.

Twee concrete voorbeelden van RtC vind je in deze nieuwe video van de Community of Practice over Right to Challenge.

Het LSA bewoners is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. Wij delen onze kennis en bundelen onze kracht! Meer informatie op onze website

Right to Challenge (RtC) is het recht van buurtgebonden (sociale) ondernemers en bewonersgroepen om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen of te coproduceren, wanneer zij denken dat het beter of anders kan. Vanuit Open Overheid bezien is RtC een vorm van Open Aanpak. Twee concrete voorbeelden van RtC vind je in deze video. De 10 tips over RtC vind je hier.

[custom-facebook-feed id=lsa.bewoners num=3 height=500px]