KVA Ten-Boer wil graag mannen oproepen om in contact met elkaar te komen, zowel Christenen als niet Christenen om met elkaar de grote vragen van het leven te bespreken. KVA Ten-Boer wil dit doen door regelmatig kampvuur avonden te organiseren met een thema. Als uitgangspunt hebben wij ons geloof en vertrouwen in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Van U is al de macht, de glorie, de overwinning en de majesteit. Alles in de hemel en op aarde is van U, HERE. En dit is uw koninkrijk. Wij vereren U als degene die alles in handen heeft. (1 Kronieken 29:11)

[custom-facebook-feed id=kvatenboer num=3 height=500px]