GARMERHEERD BIEDT RUIMTE VOOR LIEFHEBBERS

Een groep bewoners uit Garmerwolde heeft zicht op een ontwikkeling in het dorp, voor en door de eigen bewoners:
Een viertal enthousiaste initiatiefnemers zijn met een levensloopbestendig woonplan gestart en vervolgens het overleg aangegaan met de gemeente Ten Boer/Groningen, met vereniging Groninger Dorpen en met een plaatselijke agrariër. Alle partijen zijn positief en kiezen nu het vervolg pad.

Hierdoor lijkt een prachtig plan te ontstaan voor dorpsliefhebbers, in de vorm van kleinschalige nieuwbouw aan de Dorpsweg in Garmerwolde. De initiatiefnemers hebben na uitgebreid zoeken Peter Prak van de Stichting Knarrenhof Nederland gevraagd hen te helpen. Deze Stichting helpt op verzoek van groepen, mensen met de ontwikkeling van hun plannen. Dat doet ze op een dusdanige manier dat er al bijna 6.000 mensen verspreid over heel Nederland zich bij hen hebben aangesloten. Centraal in de projecten van deze Stichting staan begrippen als Noaberschap, onafhankelijkheid, zelforganisatie en privacy.
Het is nadrukkelijk GEEN communie, GEEN bejaardentehuis of iets daar tussenin.

De eerste start, de bouw van één van hun (Stichting Knarrenhof) projecten waar de bewoners het voor het zeggen hebben, kreeg zelfs aandacht van Hart van Nederland. Eerder kreeg deze Stichting al positieve pers van de Gezinsbode, Dagblad van het Noorden, Trouw (voorpagina), NOS-Journaal, Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond, Telegraaf etc. etc.

Nadrukkelijk betreft het in Garmerwolde een MeergeneratieHof; hier kunnen jong en oud die hier willen (blijven) wonen terecht. Daarbij wordt ingezet op een mix tussen koop en huur. Op 26 juni a.s. is er een 2e bijeenkomst over dit mogelijke project. Er zijn al geïnteresseerden, maar er is nog ruimte voor meer.

Mensen die geïnteresseerd zijn om in Garmerwolde te blijven wonen of om er terug te keren worden van harte uitgenodigd om te komen. Alsook belangstellenden vanuit omliggende gemeentes.

Voor meer informatie, de precieze locatie, tijdstip van die avond kunt u zich melden bij: garmerheerd@gmail.com.

Hoe meedoen?

Ga naar www.knarrenhof.nl; op de pagina Contact staat een inschrijfformulier. En maak 15 euro inschrijfgeld over. Inschrijven Knarrenhof

Ook op de website van Knarrenhof is Garmerheerd in Garmerwolde te vinden

Wil je liever eerst nog even overleggen met de werkgroep? Bel 050-3148419 (Hetty Boogholt/Joke de Jong) of stuur een mail naar garmerheerd@gmail.com.

Werkgroep Garmerheerd:    Pia Pops, Cootje van der Loeff, Edu de Vries, Joke de Jong en Hetty Boogholt

—————-

Op maandag 1 mei was er een druk bezochte informatieavond in dorpshuis De Leeuw over eventuele realisatie van een Hofje in Garmerwolde.

De grootste hobbel, het vinden van een locatie, lijkt te zijn genomen nu de firma Wigboldus rond is met de NAM over sloop en nieuwbouw van het bedrijf. Om mee te gaan met de tijd is uitbreiding van stalruimte nodig en dit kan niet op de oude plek. Daarom gaan ze 300 meter achteruit. Het wachten is op toestemming van de gemeente en de provincie. Als alles doorgaat, komt het oude erf vrij en dat lijkt een prima plek voor een Hofje. Te meer daar de beide kavels voor de huidige boerderij vrij moeten blijven.

Stichting ‘Knarrenhof’

De werkgroep heeft inmiddels contact opgenomen met de Stichting ‘Knarrenhof’. Deze ontwikkelt diverse hofjes met zowel vrije sector, koop als sociale huurwoningen. De voorwaarden voor alle duurzame, all-electric woningtypes zijn: een ruime hal met plek voor de scootmobiel, brede deuren, geen drempels, vloerverwarming, groot raamoppervlak, ruime badkamer en een ruime slaapkamer beneden met plek voor een ziekenhuisbed en een bed met rolstoel eromheen. De woningen zijn in principe schaalbaar van 69 tot 200 m2; de stijl wordt samen met de mensen bepaald. Het motto is: voor elkaar, met elkaar en voor iedereen toegankelijk.

Voor Garmerwolde is gekozen voor laagbouw (een laag met kap), meerdere generaties en huur & koop. De bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van de binnentuin en de gemeenschappelijke ruimte. De entrees zijn aan de buitenkant, ieder krijgt een eigen terras aan de binnenzijde. Er is ook ruimte voor een slaapkamer boven; zolang je nog fit bent, kun je – indien gewenst – de slaapkamer beneden voor andere doeleinden gebruiken.

Die het eerst komt, het eerst maalt

De werkgroep maakt zich sterk voor een Garmerwolder Hofje met ruimte voor alle geïnteresseerde Garmerwolders. Iedereen die dat wil moet er kunnen wonen: leeftijd of handicap mag geen bezwaar zijn. Het is belangrijk dat er veel mensen meedoen om een gezamenlijke ruimte te krijgen; het moet tenslotte wel betaald worden.

Die het eerst komt, het eerst maalt. Dus ook als je nog niet zeker weet of je er in wilt: schrijf je toch vast in bij het Knarrenhof voor die € 15,-. Het verplicht je nog tot niets; de Stichting vraagt pas geld bij de Reserveringsovereenkomst (ROK) en bij de start van de bouw.

[custom-facebook-feed id=garmerheerd num=3 height=500px]