‘Samenwerking tussen partijen op het platteland is een belangrijk middel voor het bereiken van resultaten, we hebben elkaar veel te bieden. Bij Groninger Dorpen hebben wij kennis en knowhow over dorpen, dorpshuizen en relevante ontwikkelingen en netwerken. Dit willen we zo strategisch mogelijk inzetten voor onze leden, voor het Groninger platteland. Samen met u.’

Wie aan Groningen denkt, denkt aan Stad en de talloze dorpen in de provincie. Onlosmakelijk met elkaar verbonden, van oudsher en in de toekomst. De dynamiek in en tussen dorpen is en blijft enorm. Steeds weer tonen bewoners hun kracht en de kracht van hun dorp, al dan niet geïnspireerd door elkaar of gedwongen door ontwikkelingen van buitenaf. Dit is het veld waarin Groninger Dorpen zich als een vis in het water voelt. En waarvoor Groninger Dorpen zich sterk maakt. Als ondersteuner, als belangenbehartiger, als intermediair, als initiator, als procesbegeleider en projectleider.

Wij nodigen u van harte uit onze website te ontdekken en verder kennis te maken met onze organisatie (zie o.a. het rechtermenu). 

Bestuur en medewerkers van

Groninger Dorpen

 

 

[custom-facebook-feed id=groningerdorpen num=3 height=500px]