Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde en Thesinge en omstreken.  Zie voor de agenda http://gentexpress.nl/agenda/

De Garmer & Thesinger Express bestaat sinds 1975 en wordt geschreven door vrijwilligers.
Aly Pepping uit Thesinge verzorgt de opmaak. De krant wordt gedrukt door NetzoDruk te Groningen.

Opmaak- en drukkosten worden gedekt door inkomsten uit abonnementen en advertenties.
De G&T Express is een stichting, is niet BTW-plichtig en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02077025.

Abonnement
De kosten van een abonnement bedragen € 16,00 per jaar (automatische incasso: € 12,75 p.j.).
Postabonnees betalen het basistarief + portokosten. Opgeven? Zie de pagina Contact.

Adverteren
U kunt adverteren volgens een door u gewenst schema: maandelijks, om de maand of in een bepaalde periode.
Wij informeren u graag over de tarieven en voorwaarden. Zie de pagina Contact.

Stoomfluitjes (mits niet commercieel) zijn gratis voor particulieren. Gaarne inleveren per e-mail.

Historie
Op de pagina Archief kunt u grasduinen in ons archief.
U kunt alle kranten doorzoeken op een woord of zinsnede, of een specifieke krant opvragen.
Tevens vindt u daar een lijst van alle hoofdartikelen en foto’s van de maand vanaf april 1999.

De redactie

Eindredactie: Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand 06 41 160 523
Jan Ceulen (tevens voorzitter) 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Overige redactieleden: Garmerwolde Thesinge
Detta van der Molen Lucie Kol
Karla Postma Metha Nijkamp
Tjakko Tjakkes (tevens secr. / penningm.) Irene Plaatsman
Freek Mandema Truus Top
Harjo de Poel
Fotograaf Garmerwolde: Andries Hof 06 44 066 124
Fotograaf Thesinge: Joost van den Berg 06 49 642 559
Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Back-up cache in gebruik.
PPCA Error: Door Wijzigingen in de Facebook API is het niet meer mogelijk om een feed van een Facebook Pagina weer te geven waar jij geen beheerder van bent. De Onderstaande Facebook feed gebruikt geen geldig toegangstoken voor deze Facebook pagina en is daarom gestopt met updaten.