Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde en Thesinge en omstreken.  Zie voor de agenda http://gentexpress.nl/agenda/

De Garmer & Thesinger Express bestaat sinds 1975 en wordt geschreven door vrijwilligers.
Aly Pepping uit Thesinge verzorgt de opmaak. De krant wordt gedrukt door NetzoDruk te Groningen.

Opmaak- en drukkosten worden gedekt door inkomsten uit abonnementen en advertenties.
De G&T Express is een stichting, is niet BTW-plichtig en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02077025.

Abonnement
De kosten van een abonnement bedragen € 16,00 per jaar (automatische incasso: € 12,75 p.j.).
Postabonnees betalen het basistarief + portokosten. Opgeven? Zie de pagina Contact.

Adverteren
U kunt adverteren volgens een door u gewenst schema: maandelijks, om de maand of in een bepaalde periode.
Wij informeren u graag over de tarieven en voorwaarden. Zie de pagina Contact.

Stoomfluitjes (mits niet commercieel) zijn gratis voor particulieren. Gaarne inleveren per e-mail.

Historie
Op de pagina Archief kunt u grasduinen in ons archief.
U kunt alle kranten doorzoeken op een woord of zinsnede, of een specifieke krant opvragen.
Tevens vindt u daar een lijst van alle hoofdartikelen en foto’s van de maand vanaf april 1999.

De redactie

Eindredactie: Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand 06 41 160 523
Jan Ceulen (tevens voorzitter) 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Overige redactieleden: Garmerwolde Thesinge
Detta van der Molen Lucie Kol
Karla Postma Metha Nijkamp
Tjakko Tjakkes (tevens secr. / penningm.) Irene Plaatsman
Freek Mandema Truus Top
Harjo de Poel
Fotograaf Garmerwolde: Andries Hof 06 44 066 124
Fotograaf Thesinge: Joost van den Berg 06 49 642 559

[custom-facebook-feed id=wwwthesinge num=3 height=500px]